chafewax آموزش اداره بوشهر سلامت

chafewax: آموزش اداره بوشهر سلامت استانی داستان جشنواره داستان کوتاه

گت بلاگز اخبار بین الملل اروپا نفس راحت کشید ، دختر یاغی اروپا ساکت شد

امانوئل ماکرون، بانکدار و سرمایه‌دار سابق، به‌عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری فرانسه گزینش شد. با گزینش او فرانسه و دیگر پایتخت‌های اروپایی نفس راحتی کشیدند. ماکرون

اروپا نفس راحت کشید ، دختر یاغی اروپا ساکت شد

دختر یاغی اروپا ساکت شد/ اروپا نفس راحت کشید

عبارات مهم : اروپا

امانوئل ماکرون، بانکدار و سرمایه دار سابق، به عنوان جوان ترین مدیر جمهوری فرانسه گزینش شد. با گزینش او فرانسه و دیگر پایتخت های اروپایی نفس راحتی کشیدند. ماکرون 39 ساله پیش از این تصوری از الیزه و تصاحب ریاست جمهوری نداشت ولی او جوان ترین مدیر جمهوری فرانسه در 59 سال اخیر لقب گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، انتخابات فرانسه در بسیاری از پایتخت های دنیا از نزدیک رصد می شد. نیویورک تایمز می نویسد تنش در بسیاری از دموکراسی های غربی اوج گرفته هست. این گزارش می نویسد پوپولیست ها از جریان های سیاسی، از ناامنی اقتصادی در میان رای دهندگان طبقه میانگین و نفرت روزافزون از مهاجران خشمگین اند.

اروپا نفس راحت کشید ، دختر یاغی اروپا ساکت شد

نیویورک تایمز می نویسد پیروزی ماکرون حس آرامش شدیدی به اروپا بخشید لیکن لوپن ترساندن به خروج از اتحادیه اروپا کرده بود. شکست او نشان داد موج پوپولیستی که با آمریکای ترامپ شروع شد، با برگزیت ادامه یافت و در انتخابات فرانسه به اوج رسید، هنوز در اروپا لانه کرده هست. ماکرون بعد از پیروزی در انتخابات گفت: «می فهمم که در کشور شکافی پدید آمده که باعث شد بعضی رای دهندگان به افراطیون رای دهند. من خشم، تردید و نگرانی ای که در میان مردم پدید آمده و بخش زیادی آن را ابراز کردند می فهمم.»

نتیجه انتخابات نشان داد که بسیاری از مردم «رای ندادن» به هیچ یک از نامزدها را گزینش کردند تا بدبینی خود به پروژه و برنامه های آنها را نشان دهند. نیویورک تایمز می نویسد نتیجه های نشان می دهد که ماکرون با رای 65 درصدی جلوتر از لوپن با رای 35 درصدی قرار دارد.

امانوئل ماکرون، بانکدار و سرمایه‌دار سابق، به‌عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری فرانسه گزینش شد. با گزینش او فرانسه و دیگر پایتخت‌های اروپایی نفس راحتی کشیدند. ماکرون

این انتخابات نشان داد که نامزدی لوپن مشروعیت جدیدی به او بخشید ولی با این حال، هنوز بسیاری از مردم هستند که نسبت به او و شعارهایش حساسیت دارند و مایل به پیروزی او نیستند. نیویورک تایمز می نویسد؛ تقریبا 25درصد از واجدان شرایط رای گیری در پای صندوق ها حضور نیافتند و این نشان می دهد که بخشی از جامعه فرانسه تمایلی به این دو نامزد ندارد. با این حال، این قیمت عدم همکاری بالاترین قیمت آرای ممتنع از سال 1969 به این سو بوده هست. انتخابات اخیر ریاست جمهوری در فرانسه به تعبیر فیگارو «چند درس» در خود داشت:

الف) سرمایه داری در برابر ضدسرمایه داری: بعضی معتقدند یکی از دلایل شکست لوپن نگاه ضدسرمایه داری اوست. او اگرچه در بستر سرمایه داری لیبرال بالیده ولی رویکردی به شدت ضدسرمایه دارانه دارد. گاسپارد کویینگ، مدیر اندیشکده فرانسوی «نسل آزاد»، می گوید: «ما شاهد ظهور نیرویی به شدت ضدسرمایه دار هستیم. 50درصد از رای دهندگان اقتصاد بازار را به شکلی رادیکال رد می کنند.

بنابراین، طی 5سال آینده باید آنها را قانع کنیم که بدیلی به جای تخریب سرمایه داری است که می تواند به آنها کمک کند.» بعضی معتقدند لوپن در این انتخابات نقش یک نیروی «ضد سرمایه داری» را ایفا می کرد تا آرای خاموش یا خاکستری را از آن خود کند و به این ترتیب بر سبد رای خود بیفزاید. اندکی بعد از انتخابات لوپن اعلام کرد که «مردم استمرار وضع موجود را گزینش کرده اند» و آن را محترم شمرد. لوپن 6/ 10 میلیون رای به دست آورد و این دو برابر تعداد آرایی است که پدرش در سال 2002 در برابر شیراک کسب کرد.

اروپا نفس راحت کشید ، دختر یاغی اروپا ساکت شد

آن آرای 35 درصدی که لوپن به دست آورد بالاترین رایی بود که مردم به حزب او داده بودند. این یعنی حدود 11میلیون نفر از جمعیت تقریبا 67 میلیونی این کشور ضدسرمایه داری هستند. لوپن اعلام کرد که نشانه ما تبدیل شدن به «یک نیروی سیاسی جدید» است.

ب) ظهور لوپن به عنوان نیروی سوم: علت دومی که جهت این شکاف 30 درصدی گفته شده است خستگی و سرخوردگی مردم از سوسیالیست های حاکم هست. نیویورک تایمز می نویسد ماکرون کمتر از یک سال پیش حزب خود به نام « En Marche» یا «به پیش» را تاسیس کرد. این کشور هرگز در تاریخ معاصر خود مدیر جمهوری خارج از جناح چپ سنتی یا راست سنتی (غیر از والری ژیسکاردستن که از 1974 تا 1981 مدیر جمهور بود) را گزینش نکرده است.

امانوئل ماکرون، بانکدار و سرمایه‌دار سابق، به‌عنوان جوان‌ترین رئیس‌جمهوری فرانسه گزینش شد. با گزینش او فرانسه و دیگر پایتخت‌های اروپایی نفس راحتی کشیدند. ماکرون

سیاست در فرانسه همواره در اختیار و تحت سلطه سوسیالیست های چپگرا یا جمهوری خواهان راست گرا بوده هست. این شکاف 30 درصدی به این معناست که حدود 30درصد از جامعه فرانسه از نظم مستقر به دست سوسیالیست ها به تنگ آمده اند.

به گزارش روزنامه صباح، براساس نظرسنجی صورت گرفته در اروپا به وسیله موسسه «برتلسمان»، رای دهندگان فرانسوی در بین دو قطبی شده است ترین رای دهندگان در اتحادیه اروپا هستند، به طوری که از هر پنج نفر، یکی خود را تندرو و افراط گرا توصیف کرده و تنها از هر سه نفر یک نفر خود را میانه رو می داند. گفته می شود از وقت تاسیس جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ به دست شارل دوگل این نخستین بار است که هیچ نامزدی از احزاب راست میانه یا چپ میانه در دور دوم انتخابات حضور نداشتند.

اروپا نفس راحت کشید ، دختر یاغی اروپا ساکت شد

در چنین شرایطی است که لوپن به عنوان «ناجی»، «نیروی سوم» یا «رکن سوم» ظاهر می شود و با قیافه حق به جانب چنین وانمود می کند که راه حل تمام پرسشها را در دست دارد. نیویورک تایمز می نویسد این 30 درصد همان «خاموشان» سیاست هستند که تمایلی به رای دادن ندارند. ج) وحشت از شرایط فعلی: لوپن دست روی نقطه ضعف های مردم و خواسته های آنها گذاشت: محدودیت یا ممنوعیت ورود مهاجران، مخالفت با اروپا و شروع فرگزیت، مخالفت با اسلامگرایی، اشتغال و برطرف بیکاری، بحران های اجتماعی و سیاسی مانند بحران حاشیه نشینی و فقدان امنیت در نتیجه تروریسم داعشی که چند سالی است فرانسه را به نقطه کانونی حملات خود تبدیل کرده و مواردی دیگر که دغدغه جامعه فرانسه است.

او به این وسیله توانست تا یک قدمی الیزه بیاید. لوپن قصد داشت تا دو قطبی چپ- راست در فرانسه را عوض کردن داده و خود را به عنوان «رکن سوم» یا «نیروی سوم» در جامعه جا اندازد. «رابرت مک آیور»، فیلسوف سیاسی، اعتقاد است هنگامی که جامعه ای گرفتار وحشت و اضطراب و ناامنی شود مردم به دام «مردم فریبان» می افتند. در چنین شرایطی ممکن است عوام فریبان و رهبران توتالیتر بیشترین آرا را به دست آورند.

«دختر یاغی فرانسه» کسی بود که علیه وضع موجود و نظم مستقر علم طغیان برافراشت ولی آخر موفق نشد. د) بی طرفی ماکرون: ولی یکی دیگر از دلایل پیشرفت ماکرون عدم وابستگی او به چپ یا راست هست. سی ان ان در گزارشی به قلم «جیمز مسترز» می نویسد جامعه فرانسه چنان است که گویی وابستگی به چپ یا راست موجب ریزش آرا می شد.

ماکرون با پی بردن به این حقیقت خود را «میانه روی مستقل» نامید تا به این ترتیب بتواند بر میزان آرای خود بیفزاید و حتی آرای چپ و راست را نیز به سبد خود بریزد. و) حمایت رهبران جهان: ولی علت دیگر بر پیشتازی ماکرون این بود که بسیاری از رهبران دنیا پشت سر ماکرون در آمدند تا به این وسیله جامعه فرانسه را ترغیب کنند که به ماکرون رای دهند. شاید او گزینه ایده آل جهت فرانسه یا اروپا نباشد ولی هنگامی که در برابر راست افراطی قرار داده شد تنها چاره جهت بقای فرانسه حمایت از او بود.

گاردین می نویسد حمایت اوباما، مرکل و سایر رهبران اروپایی و فرانسوی از ماکرون نقش مهمی در بیدار کردن خاموشان و سوق دادنشان به حمایت از ماکرون داشت. ی) نقش رسانه ها: در عصر دیجیتال و دهکده جهانی ارتباطات و اینترنت نقش بسیار مهمی در انتقال اخبار و اطلاعات دارد.

در چنین فضایی موضع گیری رسانه ها له یا علیه نامزدی می تواند در ریزش آرای او یا زیاد کردن آرایش تاثیرگذار باشد. سی ان ان می نویسد اگرچه اسنادی از ویکی لیکس علیه ماکرون انتشار یافت تا بر نتیجه آرای او تاثیر بگذارد ولی فضای آزاد رسانه ها در جامعه آزاد و تبادل آزاد اطلاعات باعث می شود از قدرت ضربه «نیروهای حاشیه ای» به «متن» کاسته شود.

واژه های کلیدی: اروپا | فرانسه | فرانسه | نیویورک | انتخابات | ریاست جمهوری | نتیجه انتخابات | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs