chafewax آموزش اداره بوشهر سلامت

chafewax: آموزش اداره بوشهر سلامت استانی داستان جشنواره داستان کوتاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز مع

سخنگوی وزارت بهداشت به مردم اطمینان خاطر داد که نگرانی خاصی در خصوص انتشار بیماری تب کریمه کنگو در کشور وجود ندارد.

کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز مع

سخنگوی وزارت بهداشت: کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز معتبر تهیه کنند

عبارات مهم : بهداشت

سخنگوی وزارت بهداشت به مردم اطمینان خاطر داد که نگرانی خاصی در خصوص انتشار بیماری تب کریمه کنگو در کشور وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری امروز وزارت بهداشت در خصوص آخرین اوضاع بیماری تب کریمه کنگو در کشور گفت: مردم دلواپس این بیماری که اخیرا در اینترنت زیاد مطرح می شود نباشند. امسال نسبت به سال گذشته کم کردن قابل توجهی در این زمینه داشته ایم. ما از سال 77 با ظهور نخستین مورد تب کریمه کنگو در کشور در زمینه درمان آن تجربه داریم و به خوبی آن را رصد می کنیم.

کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز مع

وی افزود: هر سال موارد مبتلا شدن به این بیماری حدود چند 10 نفر هست، تمام اطلاعات مورد نیاز در این زمینه وجود دارد و وزارت بهداشت به صورت رایگان بیماران را درمان می کند. در موارد اخیر به جز یک مورد که ناشی از بی احتیاطی در فضای پیش سرد کشتارگاهی صنعتی اتفاق افتاد و دام ها به خوبی نگهداری نشدند، مسئله خاصی ایجاد نشده است و همه افرادی که در این کارگاه به بیماری مبتلا شده است اند اصلاح پیدا کرده اند.

سخنگوی وزارت بهداشت به مردم توصیه کرد که گوشت خریداری شده است را به خوبی نگهدارند. البته این گوشت ها معمولا بعد از کشتار 24 ساعت نگهداری را طی کرده اند. همچنین مورد نیاز است که از خرید گوشت غیر بهداشتی و ذبح مستقیم و تماس با دامی که از سلامت آن مطمئن نیستند خودداری کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت به مردم اطمینان خاطر داد که نگرانی خاصی در خصوص انتشار بیماری تب کریمه کنگو در کشور وجود ندارد.

وی گزش کنه روی بدن دام، تماس با آلودگی و ترشحات خونی حیوان و سرایت از فرد مبتلا به فرد مواظبت کننده را از جمله راه های انتقال این بیماری معرفی کرد و گفت: آنچه که در اینترنت راجع به دفن بیماری در سه متر زیر خاک و استفاده از آهک دیده شد جهت این است که مردم اطمینان داشته باشند خدمتگزاران آنها از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند که سالم ترین شرایط را جهت آنها فراهم کنند. به گفته وی، میزان فوت و میر ناشی از این بیماری در دنیا 30 درصد است ولی در کشور ما به 15 درصد رسیده است البته حتی یک مورد مبتلا شدن نیز اضافه است.

حریرچی تاکید کرد: امسال مبتلا شدن به این بیماری با اینکه بیش از 15 نفر در یک مرکز آلوده شدند نسبت به سال گذشته کمتر است.

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست که با عنوان اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور برگزار شد در خصوص تفاوت تعرفه ناشی از اعتباربخشی بین بیمارستان ها گفت: بیمارستان های درجه یک، دو و سه شخصی و دولتی تفاوت قابل توجهی در قسمت خدمات دارند. این عنوان می تواند تاثیرات معناداری در درآمد بیمارستان ها داشته باشد. در این مرتبه از اعتبار بخشی 146 سنجه به ایمنی بیماران تخصیص داده شده است یافت و رضایت آنها و همچنین ارتباط بیمارستان با محیط زیست نیز بخش دیگری از این سنجه ها هست. امیدواریم بعد از طی مرحله اول مانند بعضی از کشورهای پیشرفته نتیجه های این کارنامه جهت اطلاع مردم منتشر شود.

کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز مع

وی ادامه داد: ما در این دوره از وزارت بهداشت کارها بسیار وسیعی جهت ایجاد تخت های بیمارستانی انجام دادیم. در تمام تجربه 90 ساله بیمارستان سازی در بخش دولتی 80 هزار تخت ساخته شد. اینکه وزارت بهداشت در این دوره بیش از 20 هزار تخت تا کنون ساخته و تا انتهای دولت نیز در مجموع 26 هزار تخت تحویل خواهد داد یعنی بیش از یک سوم این 90 سال تخت ایجاد کرده است.

به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 80 درصد این تخت ها نیز نسبت به بیمارستان های شخصی و دولتی پایتخت کشور عزیزمان ایران کیفیت بهتری دارند. 45 هزار تخت نیز بازسازی و 2550 متر مربع نیز در فضای موجود بیمارستان ها نوسازی و ترمیم شد. بنابراین اعتباربخشی در این دوره زیاد فرآیندی صورت گرفت و انتظار داریم هم زیرساخت ها و هم فرآیندها بهتر شود.

سخنگوی وزارت بهداشت به مردم اطمینان خاطر داد که نگرانی خاصی در خصوص انتشار بیماری تب کریمه کنگو در کشور وجود ندارد.

فشار مضاعف بر بیمارستان های کشور

حریرچی ضمن اشاره به فشار مضاعف بر بیمارستان ها به علت تأخیر در پرداخت بدهی بیمه ها تصریح کرد: امیدواریم بیمه ها با استفاده از منابع صحیح و روش های تازه این بدهی ها را پرداخت کنند و تامین منابع پایدار جهت حوزه سلامت و کنترل هزینه های مربوطه اوضاع بهتری یابد.

کم کردن شمار مبتلایان تب کریمه کنگو/ مردم دلواپس نباشند و گوشت را از مراکز مع

وظیفه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر فعالیت مراکز صنعتی و کارخانه ها

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش وظیفه وزارت بهداشت در زمینه نظارت بر آلودگی محیط زیست از سوی صنایع و کارخانه ها گفت: در این زمینه تقسیم وظیفه ای بین ما و شرکت حفاظت محیط زیست وجود دارد ولی زیاد کار به وسیله محیط زیست انجام می گیرد. به خصوص در مورد پسماندهای بیمارستانی، وزارت بهداشت در مورد کنترل فراورده هایی که می تواند به صورت مستقیم به سلامت آسیب بزند به خصوص محصولات غذایی عهده دار وظیفه است.

کمبود کیفی نیروی انسانی در نظام سلامت

حریرچی ضمن اشاره به مسئله جدی حوزه سلامت در خصوص تامین نیروی انسانی، گفت: ما با کمبود جدی نیروی انسانی مواجه هستیم. همچنین در حوزه بیمارستانی از نظر نسبت جمعیت به تخت کمبود قابل توجهی داریم. مدیریت بخش دولتی به خصوص در دو دولت گذشته پرسشها جدی داشته است و نیروی انسانی به خاص در قسمت غیرفنی به تعداد قابل توجهی جذب شده است است.

پاسخ وزارت بهداشت به اعتراض پاتولوژیست ها

سخنگوی وزارت بهداشت نسبت به اعتراض پاتولوژیست ها که طی چند روز گذشته در رسانه ها خبرساز شد تصویر العمل نشان داد و گفت: به همه اقشاری که در حوزه بهداشت و درمان مشغول به خدمت هستند ضمن ادای احترام و تعظیم می گوییم که تجمعات خیابانی کمک کننده و زیبنده نیست. گروه های مختلف، نظرات، اهداف و مصالح متفاوتی دارند. اینجا باید به تولیت اعتماد شود. اگر به گروهی نفعی رسید گروه دیگر نباید بگوید که شما وابسته به جایی هستید. تولیت از لحاظ قانونی و اخلاقی تعهداتی دارد که باید انجام دهد. در این کار نیز اول مصالح مردم و بعد مصالح گروه ها در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: عنوان موارد قانونی از سوی دولت و مجریان نیز باید اجرا شود. سال 67 این قانون تصویب شد و از آن وقت تا به امروز دو نفر از معاونین آموزشی به علت اجرا نکردن قانون تا مرحله انفصال و عزل نیز پیش رفتند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از آزمایشگاه های کشور به وسیله دکترای حرفه ای بالینی اداره می شود. آنها فوق دیپلم یا لیسانس علوم آزمایشگاهی داشتند و در دهه 60 و 70 دکتری حرفه ای خود را دریافت کردند.

تعیین وظیفه ادامه برنامه های وزارت بهداشت در دوره آینده

حریرچی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت سازمانی یاد گیرنده و ارتقاء پذیر است گفت: ما هر اقدامی را که انجام داده ایم با توجه به نقدها و عملیاتی بودن آن ارتقاء می دهیم. تمام اقداماتی که در حوزه بهداشت و درمان باقی مانده است به طور کاملا نیرومند و در صدد اصلاح و ارتقای آن هستیم. در این مدت نیز برنامه های مدیر جمهور، قانون برنامه ششم توسعه و تبصره های بودجه را نیز لحاظ می کنیم و وظیفه خود می دانیم که شرایط را جهت فعالیت در دوره بعدی آماده کنیم. این دوره از وزارت بهداشت دوره منحصر به فردی است که حتی در ماه های نهایی هم به شدت اوایل و اواسط این دوره کار می کند.

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش نهایی سخنان خود ضمن اشاره به اعتراض بعضی از مدیران بیمارستانی نسبت به وقت نامناسب انجام اعتباربخشی ملی اظهار کرد: بسیاری از بیمارستان های ما قدیمی هستند جهت اعتباربخشی نیز نمی گوییم که اول آن را خراب کنید و بعد هر وقت که سرمایه داشتید اعتبارسنجی می شود. ما چاره ای نداریم جز اینکه در همین شرایط کار را انجام دهیم.

واژه های کلیدی: بهداشت | بیماری | بهداشتی | وزارت کار | بیمارستان | بیمارستان | وزارت بهداشت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs