chafewax آموزش اداره بوشهر سلامت

chafewax: آموزش اداره بوشهر سلامت استانی داستان جشنواره داستان کوتاه

گت بلاگز اخبار اجتماعی ، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

همزمان با شنیده شدن صداهای درون زمین در سرابله استان ایلام مطالعات محققان کشور در این منطقه ادامه دارد و اعلام کردند دلایل این پدیده فرولغزش زمین و وجود حفرات ک

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده شده است در "سرابله"/سازندهای آهکی و شکستگی سنگ ها از عوامل مهم

عبارات مهم : ایلام

همزمان با شنیده شدن صداهای درون زمین در سرابله استان ایلام مطالعات محققان کشور در این منطقه ادامه دارد و اعلام کردند دلایل این پدیده فرولغزش زمین و وجود حفرات کارستی هست، ولی اظهار نظر علمی در این زمینه منوط به تکمیل مطالعات است.

به گزارش ایسنا، زلزله 21 آبان ماه سرپل ذهاب به غیر از ویرانی و گرفتن جان انسان ها و دردهای ناشی از آن، موارد دیگری را ایجاد کرد که موجب شد تا ابد این روز در خاطر همه ما و تقویم های ما ثبت شود.

این زلزله علاوه بر آنکه عامل ادامه زلزله های پی در پی این زلزله در استان های کرمانشاه و ایلام هست، صداهایی را در یکی از شهرهای ایلام ایجاد کرده هست. فرضیه اولیه محققان در این زمینه وجود حفرات کارستی و شکست در سنگ ها هست.

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

کارست پدیده ای در پوسته زمین است که آثار آن به صورت اشکال متفاوت همچون حفرات و غارها در سطح و در زیر سطح مشاهده می شود. علت ایجاد چنین پدیده ای به وجود شکستگی ها و توانایی انحلال توده سنگ مربوط می شود که در نتیجه آن یک سیستم آب زیرزمینی می تواند شکل بگیرد.

نمونه ای از حفرات کارست

همزمان با شنیده شدن صداهای درون زمین در سرابله استان ایلام مطالعات محققان کشور در این منطقه ادامه دارد و اعلام کردند دلایل این پدیده فرولغزش زمین و وجود حفرات ک

بر این اساس، محققان این حوزه اعتقاد هستند حدود 27 درصد از پوسته زمین از کارست تشکیل شده است است.

پس از زلزله 21 آبان سرپل ذهاب، لغزش صفحه ای سنگی سرابله استان ایلام به فاصله 150 کیلومتری از رومرکز رخ داده هست. بر اثر این لغزش علاوه بر آنکه یکسری ترک در منزل های محله “بدر آباد” شهر سرابله استان ایجاد شده است هست، صداهای شبه انفجار در این شهر شنیده می شود که محققان پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و شرکت زمین شناسی، مطالعاتی را در این زمینه شروع کرده اند.

به اعتقاد محققان در شهرها و مناطقی که بر روی سازندهای آهکی قرار دارند، ممکن است پدیده ای که جهت شهر سرابله استان ایلام ایجاد شده است هست، جهت آنها نیز تکرار شود.

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

ادامه مطالعات در سرابله

دکتر ابراهیم حق شناس، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و سرپرست تیم تحقیقاتی مطالعات “ناپایداری های زمین شناختی- ژئوتکنیکی زمین لرزه 21 آبان سرپل ذهاب” در گفت وگو با خبرنگار ایسنا افزود: با توجه به وجود شنیده شدن صداها در سرابله استان ایلام، مطالعات لرزه نگاری را در این منطقه شروع کرده ایم و این مطالعات همچنان ادامه دارد.

همزمان با شنیده شدن صداهای درون زمین در سرابله استان ایلام مطالعات محققان کشور در این منطقه ادامه دارد و اعلام کردند دلایل این پدیده فرولغزش زمین و وجود حفرات ک

وی با تاکید بر اینکه علاوه بر آن مطالعات GPS در منطقه سرابله استان ایلام نیز در حال انجام هست، خاطر نشان کرد: به نظر می رسد علت وجود این صداها ایجاد شکست در سنگ ها باشد.

حق شناس با بیان اینکه در این منطقه یکسری حفرات کارستی در منطقه شناسایی شده است هست، یادآور شد: در البرز و به خاص در زاگرس پتانسل های کارستی شدن وجود دارد.

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

این محقق در پاسخ به این پرسش که آیا این حفرات کارستی می توانند پرسشها اساسی در منطقه ایجاد کنند و آیا امکان ریزش وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: اینها موضوعاتی که ما به دنیال یافتن پاسخ جهت آنها هستیم؛ از این رو مطالعات در این زمینه در جریان است تا مشخص شود آیا حفرات کارستی می تواند در منطقه ریزش ایجاد کند یا خیر.

حق شناس، در خصوص روش های مطالعات در حال انجام در منطقه سرابله، توضیح داد: جهت این منظور در چند ناحیه ای که پتانسیل ایجاد این حفرات وجود دارد، اقدام به حفاری های ژئوتکنیکی کرده ایم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با تاکید بر اینکه این حفاری ها در حال انجام هست، ادامه داد: بعد از انجام این حفاری ها و تکمیل مطالعات می توانیم دریابیم که این صداها ناشی از زمین لغزش است و یا ناشی از شکستگی های حفرات زمین.

حق شناس تاکید کرد: تا زمانی که مطالعات ما تکمیل نشود، نمی توان زیاد از این موارد در این خصوص اظهار نظر کرد.

سرپرست تیم تحقیقاتی مطالعات “ناپایداری های زمین شناختی- ژئوتکنیکی سرپل ذهاب در حین حال با بیان اینکه این مطالعات وقت بر هست، افزود: این مطالعات نیازمند ایجاد گمانه های عمیقی هست، به گونه ای که یکی از حفره های ایجاد شده است 80 متر عمق دارد.

وی، حفاری انجام شده است را از نوع حفاری “کرگیری” (مغزه گیری) دانست و گفت: به این معنی که در این حفاری مغزه ها مورد مطالعه قرار می گیرد. از این رو این مطالعات وقت بر است.

این محقق حوزه زلزله با بیان اینکه پیشنهاد دادیم تا شرکت نقشه برداری مطالعات میکرو گراویتی انجام دهد، خاطر نشان کرد: جهت دست یافتن به دلایل ایجاد این صداها ممکن است از سایر نهادهای دیگر درخواست همکاری شود تا از روش های دیگری در این مطالعات بهره ببریم و با کنار هم قرار دادن این یافته ها به نتیجه قطعی برسیم.

تکرار پدیده سرابله جهت همه شهرهای ساخته شده است بر روی سازندهای آهکی

علاوه بر مطالعات در حال انجام به وسیله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، مطالعات دیگری از سوی شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه علل صداهای درون زمین در شهر سرابله واقع در استان ایلام در دستور کار واقع شده است است تا دلایل وقوع این پدیده را بیابند.

مهندس علی اژدری، مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری کشور با بیان اینکه این پدیده منشاء زمین شناسی دارد، گفت: از این رو به منظور تکمیل بررسی ها و جهت برآورد میزان خطر و ارائه راهکارهای مورد نیاز مطالعاتی را شروع کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص 3 اکیپ تخصصی از این شرکت به منطقه اعزام شدند که یک گروه مسئولیت تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس یک ده هزارم منطقه را بر عهده دارد که در این نقشه سازندها و ساختارهای زمین شناسی و شکستگی ها به طور دقیق بررسی می شود تا اوضاع زمین شناسی منطقه کاملا مشخص شود.

اژدری با بیان اینکه مطالعات ژئو‎فیزیک منطقه به وسیله کارشناسان بخش مخاطرات شرکت زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به منظور مطالعه زون های کارستی و شناسایی ابعاد آن در حال انجام هست، افزود: گروه سوم این تیم تحقیقاتی نیز برداشت های زمین شناسی جهت تهیه مدل سه بُعدی ساختارهای زیرسطحی را به عهده دارند.

نمونه هایی از غارهای انحلالی در سنگ آهک های نزدیک شهر سرابله

مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری کشور با تاکید بر اینکه صداهای درون زمین زیاد در بخش های جنوب شرقی شهر سرابله شنیده می شود، گفت: این بخش زیاد بر روی حفره های کارستی قرار دارد، از این رو گزارش مقدماتی، برآوردی از اوضاع زمین شناسی شهر و ابعاد و عمق زون های کارستی است تا بدانیم میزان خطر تا چه حد است و به برنامه ریزی مناسب جهت شناسایی مناطق و ارائه راهکارهای اصولی به منظور کم کردن خطرات یا دوری از مناطق پرخطر بپردازیم.

این محقق در خصوص رابطه میان وقوع زمین لرزه و ریزش حفره های کارستی، توضیح داد: حفره های کارستی با توجه به عمق و ابعادشان، یکسری ناپایداری هایی را ایجاد می کنند که خطراتی را جهت مناطق شهری و زیرساخت های عمرانی به دنبال دارند.

وی ادامه داد: ممکن است بلوک های سنگی که در شرایط عادی پایدار هستند، با تکان های شدید ناشی از زمین لرزه، ناپایدار شده است و باعث فرو ریختن به درون حفرات انحلالی شوند.

اژدری اضافه کرد: از این رو در حال مطالعه جهت دستیابی به پاسخ این پرسش هستیم که آیا صداهای ناهنجار درون زمین در منطقه سرابله نیز به دنبال بروز زلزله و ناپایدار شدن غارها و حفرات کارستی منطقه و جدا شدن بلوک ها از یکدیگر بوده یا خیر.

گسستگی ایجادشده بر روی سطح زمین در شهر سرابله

مدیرکل مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی جنوب باختری کشور تاکید کرد: شهرها و مناطقی که بر روی سازندهای آهکی قرار دارند، در معرض وقوع این پدیده هستند و ممکن است پدیده رخ داده در منطقه سرابله استان ایلام نیز جهت آنها هم تکرار شود.

واژه های کلیدی: ایلام | زلزله | مطالعات | اخبار اجتماعی

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

، سرابله&quot، سازندهای آهکی و شکستگی سنگ‌ها از عوامل مهم ، ادامه مطالعات راجع به صداهای شنیده‌شده در &quot

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs